Клинично изследване на WellTrim® IG (IGOB131®)

Клинично изследване на WellTrim® IG (IGOB131®)
ПРЕВЕДЕН ТЕКСТ                                          Изтегли оригиналния текст (PDF на англ. език)

IGOB131®-нов екстракт от семената на западноафриканското растение Irvingia gabonensis,значително намалява теглото и подобрява метаболитните параметри при хора с наднормено тегло по време на рандомизирано двойно сляпо контролирано с плацебо проучване.

Джудит Л. Нгонди, Бланш К. Етоунди, Кристин Б. Ниангоно, Карл М. Ф. Мбофунг и Юлиус Е. Обен

Резюме:

Предистория: Неотдавнашно in vitro изследване показва, че IGOB131-нов екстракт от семената на западноафриканското растение Irvingia gabonensis има положително въздействие върху адипогенезата по различни метаболични пътища, включително PPAR гама, лептин, адипонекти и глицерол-3 фосфат дехидрогеназа. По тази причина, това изследване се стреми да оцени ефектите на IGOB131- екстракт от  Irvingia gabonensis върху теглото и свързаните метаболитни параметри при доброволци с наднормено тегло.

Методи: Участниците  бяха 102 здрави доброволци с наднормено тегло и/или затлъстяване (определено като ИТМ > 25 кг/м), произволно разделени в 2 групи. Групите получаваха всеки ден или 150 мг IGOB131 или плацебо по метода “двойно сляпо” 30 – 60 минути преди обяд и вечеря. В началото и в седмици 4, 8 и 10, пациентите бяха оценени за промени в антропометричните и метаболитните параметри – липиди, кръвна захар, С-реактивен протеин, адипонектин и лептин на гладно.

Резултати: Наблюдаваха се значителни подобрения в тегло, телесни мазнини и талия, както и в нивата на общ плазма холестерол, LDL-холестерол, кръвна захар, С-реактивен протеин, адипонектин и лептин в IGOB131 групата в сравнение с плацебо групата.

ЗаключениеIrvingia gabonensis в доза 150 мг два пъти на ден преди хранене при доброволци с наднормено тегло и/или затлъстяване, действа благоприятно на теглото и на различни параметри, характерни за метаболитния синдром. Това е първото двойно сляпо рандомизирано контролирано с плацебо клинично проучване на свойствата на екстракт от Irvingia gabonensis срещу затлъстяването и за модулиране на липидните профили. Позитивните клинчни резултати заедно с предишно публикуваните ни механизми на генно-изявена модулация, свързана с ключови метаболитни пътища в липидния метаболизъм, дават тласък на много по-големи клинични проучвания. Екстрактът от Irvingia gabonensis може да се окаже полезен инструмент в справянето с появяващите се глобални епидемии от затлъстяване, хиперлипидемия, инсулинна резистентност и съпътстващите ги заболявания.

Регистрация на проучването: Clinical Trials.gov NCT00645775

Предистория:

Излишното количество адипосни тъкани увеличава работата на сърдечносъдовата система, променя негативно имунната функция и драстично увеличава риска от сърдечни заболявания, независим от инсулина захарен диабет, обструктивна белодробна болест, артрит и рак [1]. Въпреки, че преди затлъстяването се смяташе за голям проблем само за развитите страни, сега то е разпознато като глобален проблем с потенциално катастрофални последствия за здравната икономика. В Камерун например, известните случаи на затлъстяване варират от 17 до 21 % [2]. Тази драстична промяна отразява социалните и хранителни промени и промените в начина на живот, свързани със селско-градската миграция и урбанизацията на селските райони. В тази връзка си струва да се отбележат промените от традиционен хранителен режим, богат на фибри и начин на живот с голяма физическа активност към наситени мазнини и малко количество фибри и ниско ниво на физическа активност [3,4]. Инсулинната резистентност причинена от съпътстващото сложно взаимоотношение между фактори на околната среда (хранителен режим, ниво на активност, увеличена телесна маса, излишно висцерално затлъстяване) и генетични фактори е фундаментална патофизиологична причина за метаболитен синдром, признат за фактор, повишаващ риска от сърдечносъдови заболявания [5,6]. Подобно на много други свързани със затлъстяването заболявания, случаите на метаболитен синдром също се увеличават в Камерун [7].

Хранителен контрол, особено намален прием на калории за отслабване, може да подобри дейността на инсулина върху целеви тъкани като скелетни мускули, хепатоцити и периферни и висцерални затлъстявания [8,9].

Консумацията на Irvingia gabonensis - месест западноафрикански плод е традиционна в кухнята на Нигерия и Камерун. Първоначалните наблюдения предложиха, че благоприятното промени на метаболитните параметри са свързани с високото съдържание на фибри на Irvingia gabonensis [10]. Резултатите от последвалия анализ показаха, че по-ранните наблюдения не се дължат само на съдържанието на фибри [11]. Неотдавнашно in vitro изследване с утвърден експериментален модел (миши 3T3-L1 адипоцити) осигурява необорими данни, че екстактът от семената на Irvingiagabonensis могат да ограничават адипогенезата, чрез модулация на PPAR гама и глицерол-3 фосфат дехидрогеназа в допълнение към благоприятното въздействие върху лептин и адипонектин [12].

Настоящото клинично проучване бе изработено да открие дали in vitro данните означават in vivo клинична ефективност при доброволци с наднормено тегло и/или зътлъстяване.

Участници и методи.

Участници в проучването:

Участниците в проучването бяха събрани от град Яунде, Камерун и района. Критериите за участие бяха следните: (1) Мъже и жени на възраст от 19 до 50 години в добро общо здраве без сериозни болести, които по мнението на изследователя могат да попречат на участието по каквато и да е причина; (2) Стабилно тегло (+/- 2 кг) за поне три месеца преди началото на проучването, без употреба на лекарства за които се знае или подозира, че засягат теглото или апетита; (3) Без съпътстващи или скорошни (в последните три месеца) бактериални или сезонни вирусни инфекции (напр. грип); (4) ИТМ между 26 кг/ми 40 кг/м; (5) Без опити за отслабване чрез диети през трите месеца преди началото на проучването; (6) Без участие в програма за контрол на теглото през трите месеца преди началото на проучванетом (7) Непушачи; (8) Не пият газирани напитки; (9) Възможност и желание за многобройни кръвни проби; (10) Способност да разберат напълно и да подпишат документа за съгласие. Въз основа на гореспоменатите критерии, 120 съгласили се доброволци (62 мъже и 58 жени) бяха избрани да участват в проучването. Протоколът беше одобрен от Националния етичен комитет, а проучването беше проведено в съответствие с Декларацията от Хелзинки (версията от 1983 г.).

Организация на проучването/интервенция:

Проучването беше рандомизирано, двойно сляпо, контролирано с плацебо, продължаващо 10 седмици. Доброволците бяха произволно разделени в две групи – плацебо и IGOB131. Участниците приемаха или една капсула плацебо или една капсула IGOB131 (съдържаща 150 мг Irvingiagabonensis) 30-60 минути преди обяд и вечеря (два пъти на ден) по време на проучването.

 Тестови материали:

Всички тестови материали бяха предоставени от „Gateway Health Alliances Inc.” (Феърфийлд, Калифорния, САЩ) в индивидуални пакети с капсули. Идентично изглеждащите капсули плацебо и активна съставка съдържаха съответно царевична пудра от 150 мг малтодекстрин и 150 мг IGOB131.

Антропометрични измервания:

Ръстът беше измерен с местно произведен стенен ръстомер, който беше калибриран според идентификационната скала на Министерството по държавна сигурност на Камерун. Теглото и процент мазнини бяха премерени с кантар Tanita™ BC-418, който използва биоелектричен импеданс за анализ на тялото. Индексът на телесната маса (ИТМ) беше изчислен спрямо теглото и ръста. Обиколката на талията се мереше до най-близкия 0,1 см по средата между последното ребро и бедрената кост без ограничаващи дрехи и с разтегаем метър.

Хранителен прием:

Три дни преди измерванията в началото и три пъти по време на проучването хранителният прием на участниците беше измерен от квалифициран диетолог. Приемът на калории и протеини беше измерен с помощта на стандартни таблици за хранително съдържание и тридневно описание на хранителния прием. Не бяха предписани големи промени в хранителния режим или физическата активност по време на проучването. На участниците беше казано да поддържат текущото си ниво на физическа активност до края на проучването.

 Събиране на проби:

В началото и в седмици 4, 8 и 10 бяха събрани проби за кръвна захар на гладно (5 мл кръв). Серумът от всяка кръвна проба беше разделен на много аликвотени от 500 µл и съхранен при -20˚С, докато беше нужен за измерване на нивата на общ холестерол, LDL-холестерол, кръвна захар на гладно, С-реактивен протеин, адипонектин и лептин.

Аналитични методи:

За това проучване се използваше глюкозна оксидаза с алтернативен кислороден рецептор за определяне на глюкозата в кръвта [13]. Общият холестерол беше изчислен по метода на холестеролната оксидаза [14], а триглицеридите и глюкозата – по метода, описан от Буколо и Давид [15]. Количествените изчисления на С-реактивен протеин (СРП) бяха определени с високочувствителен имунен анализ („Oxis International”, Фостър Сити, Калифорния, САЩ), а лептинът беше измерен в дубликат с ензимно-свързана имуносорбена техника на анализ (ЕСИСА) („Diagnostic Systems Laboratory”, Уебстър, Тексас, САЩ) в същия анализ с междуанализна вариация от 3,2 %. Адипонектинът беше измерен дубликат с ензимен имуноанализ („APLCO Diagnostics”, Салем, Ню Хампшър. САЩ) по време на същото изследване. Междуанализната вариация беше ≤ 5%.

Статистически анализ:

Статистическите анализи (т-тест на Стюдънт и ANOVA) бяха извършени с софтуер „Статистически пакет за социалните науки” (СПСН). Графичните представяния на относителните промени бяха направени със статистически пакет „Сигма Плот”.

Резултати:

120-те доброволци (средна възраст 34, от 19 до 50) бяха разделени в 2 групи от по 60 човека, на които произволно се даваше плацебо или IGOB131 (активна съставка). От тези 120 доброволци, 102 завършиха десетседмичното проучване – 50 от плацебо групата и 52 от IGOB131 групата. 18 доброволци (плацебо – 12 и IGOB131 – 6) се отказаха по следните причини – нямаше бързо отслабване (10), пристъп на грип (3), суха уста (3), без причина (2).

Хранителен прием:

Средният дневен хранителен прием в IGOB131 групата беше 2767 ± 187 kcal, от които 56 % въглехидрати, 29 % протеини и 15 % мазнини. В плацебо групата средният дневен хранителен прием беше 3156 ± 185 kcal, от които 56 % въглехидрати, 29 % протеини и 15 % мазнини. Седемдневно оценяване на хранителния прием и активността в началото на проучването показа сходни хранителни навици и нива на енергия.

Тегло, талия и телесни мазнини:

Началните характиристики на двете групи си пасваха и нямаха значителни разлики помежду си (Табл. 1). Нямаше значителни разлики в началното тегло, обиколка на талията и нивото на лептин между плацебо групата и експерименталната група (Табл. 1). Въпреки това, до десетата седмица бяха забелязани значителни разлики между плацебо групата и експерименталната група – тегло съответно (95.7 кг срещу 85.1 кг, съответно p < 0.01), обиколка на талията (101.1 см срещу 88.1 см, съответно p < 0.05). Телесните мазнини намаляха с времето и в двете групи, но експерименталната група загуби значително повече телесни мазнини (6.3%, p <0.05) в сравнение с плацебо групата (1.9%) (Табл. 1).

Когато беше поправен за плацебо реакцията, моделът на относителни промени в тегло и обиколка на талията се оказа различен за двете групи, съвместим с разликата в реакция на приема на екстракта (Фиг. 1).

Общ и LDL-холестерол, C-реактивен протеинлептин

Тези променливи намаляваха от началото, макар и с различана скорост и количество по време на проучването, като експерименталната група показа статистически значими промени в сравнение с плацебо групата в седмица 10 (Табл. 1).

Въпреки, че нивото на липиди в началото беше сходно и в двете групи, бяха наблюдавани значителни разлики между двете в продължение на проучването, като експерименталната група имаше все повече подобрения. В седмица 10 се наблюдаваха значителни разлики за общ холестерол (плацебо: 142.5 мг/dl срещу IGOB131: 111.9 мг/dl, p < 0.05) и LDL-холестерол (плацебо: 77.7 мг/dl срещу IGO131: 59.77 мг/dl, p < 0.01). В сравнение със стойностите в началото, общия холестерол се понижи с 1.9% в плацебо групата и 26.2% за IGOB131 групата, а нивото на LDL-холестерол спадна с 4.8% в плацебо, в сравнение с 27.3% в IGOB131 групата. Когато беше поправена за плацебо стойности, се оказа, че относителната промяна в общия и LDL-холестерол следва сходен модел (Фиг. 2) в експерименталната група, предполагайки сходен механизъм на реакция на приема на IGOB131.

Табл. 1: Промени в теглоталиялептинмазниниобщ холестерол, LDL-холестерол,глюкоза и адипонект по време на проучването.

таблица 1

Подобно на другите параметри, нивата на С-реактивен протеин и лептин се понижиха с времето и в двете групи. Все пак, скоростта на понижение беше по-висока в IGOB131 в сравнение с плацебо групата. Нивата на СРП спаднаха с 1.2% в плацебо групата и с 52.0% в експерименталната група в сравнение с началото. От друга страна, нивото на лептин се понижи с 9.3% в плацебо групата в сравнение с 48.6% в IGOB131 групата по време на десетседмичния експериментален период.

Ниво на кръвна захар на гладно

Нивото на кръвата захар в експерименталната група (85.6 мг/dl ± 5.6 мг/dl) и в плацебо групата (81.4 ± 9.6 мг/dl) бяха сходни в началото, но се понижиха по значително различен начин (P < 0.05) до седмица 10 от проучването (Табл. 1). Относително казано, пониженията в плацебо и експерименталната група бяха съответно 5.3% срещу 22.5% (Фиг. 3). Поправени за плацебо стойноститепромените в нивото на кръвната захар бяха сходни с тези на липидите (Фиг.2).

Ниво на адипонектин

Нивата на адипонектин бяха сходните в двете групи в началото (плацебо: 12.1 мг/л ± 3.21 мг/л; IGOB131: 12.16 мг/л ± 3.04 мг/л), но се увеличиха с времето (Табл. 1). До седмица 10 от проучването нивата на адипонектин в плацебо групата се увеличиха с 23.4% в сравнение с 159.8% в експерименталната група. Поправена за плацебо стойностите, скоростта на увеличение на нивото на адипонектин в IGOB131 групата следваше експонентна крива (Фиг. 4).

 Нежелани ефекти:

Лечението с IGOB131 на пациенти с наднормено тегло и затлъстяване беше добре понесено. Нежеланите ефекти с честота >n = 3 включваха главоболие (5), трудно заспиване (6) и събиране на газове в червата (6). Случаите на всички докладвани нежелани ефекти бяха сходни и в двете групи.

Фиг. 1 промени в теглото и обиколката на талията в IGOB131 групата, поправени за плацебо стойности.

фигура 1

Дискусия:

Настоящото проучване твърди, че IGOB131, екстракт от семената на Irvingia gabonensis, безопасно и значително намалява теглото на хора с наднолмено тегло и затлъстяване и има благоприятно въздействие върху много други метаболитни параметри. Настоящото клинично проучване показва, че приемът на IGOB131 е свързан с увеличение в нивото на плазмен адипонектин и понижение на нивата на СРП и лептин в сравнение с плацебо групата. Тези наблюдения подкрепят резултатите на неотдавнашно in vitro проучване [12], което твърди, че IGOB131 има благоприятно въздействие върху адипогенезата.

Фиг. 2 Промени в измерените характеристики в  IGOB131 групата в сравнение с плацебо стойностите.

фигура 2

Инсулинната резистентност е знакът на метаболитния синдром и се свързва с прекаленото затлъстяване [16]. Идентифицирани са много биологично активни молекули от адипоцитите, включително лептин, резистин, ФТН-алфа и ИЛ-6, които могат да спомогнат за метаболитни аномалии, свързани със затлъстяването [17]. Тъй като нивото на плазмен лептин е тясно свързано с нивото на адипозна тъкан [18], понижението на плазмения лептин, свързано с лечението с IGOB131, може да доведе до намаляване на адипозните тъкани  като следствие от отслабването.

Според МакТърнан и съавтори [17], адипозната тъкан играе важна роля в  клиничното изразяване на метаболитния синдром, най-вероятно спомогната от повишеното освобождаване и периферно действие на неестерифицирани мастни киселини и от нерегулираното производство на  адипоцитни протеини, включително лептин, адипонекти, резистин, ФТН-алфа и ИЛ-6. Адипонектинът, за който е известно, че е свързан с ендотелната функция и съдовото здраве, е ясно изразен в адипозните тъкани и в голяма количество в човешката плазма, и изглежда се понижава при индивиди със затлъстяване и диабет тип 2, рискови фактори за атеросклероза [19].

Наблюдението на значително отслабване и повишение на адипонектин са сходни с предишни доклади в трудовете, виждащи връзка между отслабването и повишението на нивото на адипонектин [20].

IGOB131 е относително богат на растителни протеини и антиоксиданти. Проучване на Баум и съавтори [21] показа понижение на нивата на общ холестерол и триглицериди при хиперхолестеролемия, който следвал растителна диета. Други проучвания показват активност срещу метаболитен синдром на антиоксидантни съединения (например витамин C, полифеноли). Редица полефеноли като епигалокатехин галат имат свойства против затлъстяване и могат да подобрят метаболитните смущения чрез модулация на адипокините и фактори на разтежа, включително метаболитно подобрение на лептинната функция [22-24]. Макар че активните съставки на IGOB131 не са напълно идентифицирани все още, е възможно той да съдържа някои от горе споменатите съединения.

В заключение, екстрактът от Irvingia gabonensis, приеман два пъти на ден от здрави индивиди с наднормено тегло и затлъстяване води до отслабване (тегло, телесни мазнини, обиколка на талията) и подобрение на метаболитните параметри,  свързани с инсулинна резистентност. Настоящите резултати предполагат, че IGOB131 може да бъде полезно допълнение в контрола на наднорменото тегло и/или затлъстяването, подкрепяйки предишни твърдения от нашата лаборатория [25].

Фиг. 3 Процентно понижение на тегло, талия, телесни мазнини, общ холестерол, LDL-холестерол, глюкоза, лептин, С-реактивен протеин и адипонектин след десетседмичен прием на IGOB131 екстракт.

фигура 3

Фиг. 4 Промени в нивото на адипонектин в IGOB131 групата, поправени за плацебо.

фигура 4

 Конфликт на интереси:

Част от средствата за това проучване бяха предоставени от „Gateway Health Alliances Inc.” чрез тяхната „Инициатива за насърчаване на изследвания в развиващи се държави”.

Заслуги на авторите:

ЮЕО измисли, организира и координира работата, и подготви ръкописа; КМФМ работеше по организирането на работата и писането на ръкописа. ДЛН работеше по аналитичната част, БКЕ – по аналитичната част и писането на ръкописа; КБН направи аналитичните и статистичести анализи. Всички автори прочетоха и одобриха крайния ръкопис.

 Благодарности:

LNNB благодари на „Gateway Health Alliances, Inc.” (Феърфийлд, Калифорния, САЩ) за приготвяне и доставяне на екстракта от Irvingia gabonensis (IGOB131). Авторите са изключително благодарни на д-р Кенет Блум от Медицинския университет „Уейк Форест”, Северна Каролина за рецензиране на тази статия.

Free PageRank Checker