Клинично изследване на Sensoril® Trim-екстракт от Ашваганда

Клинично изследване на Sensoril® Trim-екстракт от Ашваганда
  ПРЕВЕДЕН ТЕКСТ                                          Изтегли оригиналния текст (PDF на англ. език)

Стандартизиран екстракт от Withania Somnifera значително намалява параметрите, свързани със стрес, при хронично стресирани хора: двойно сляпо, рандомизирано, контролирано с плацебо проучване

 

Джана™ - Рецензирано издание за нутрацефтици и хранене

Д-р Марк Хюстън - Редактор

ISSN-1521-4524

 

Д-р Бисуайт Оди¹[1]; д-р Джаярам Хазра²; д-р Ахинтия Митра²; д-р Брус Ейбдън³; д-р Сибнат Госал¹ 

1.Център за проучвания и разработки, „Натреон Инк.”, Солт Лейк Сити, Калкута, Индия 2.Централен институт за проучвания (Аюрведа), Министерство на здравеопазването и семейното благополучие, Бидхан Нагар, Калкута, Индия 3.Директор по научните въпроси, „НутраДженезис”, Братълборо, Върмонт

Резюме: Withania somnifera (WS) се използва в Азия за лечение на състояния, свързани със стреса. По време на това проучване изследваме въздействието на стандартизиран екстракт от корените и листата на WS (WSE) при хронично стресирани хора чрез модерно клинично проучване. Участниците произволно получават WSE (125 мг веднъж на ден, 125 мг два пъти на ден или 250 мг два пъти на ден) или плацебо. Нивото на стрес се оценява в дните 0, 30 и 60 с модифицирана скала за безпокойство на Хамилтън (mHAM-A). Биохимичните и клинични стойности се измерват в дните 0 и 60. От 130 записани участници 98 завършиха проучването. Между дните 0 и 60, при групата с 125 мг WSE веднъж на ден се забеляза значително понижаване в сравнение с плацебо на средните нива на mHAM-A, кортизол, С-реактивен протеин, пулс и кръвно налягане и повишаване на средните нива на дехидроепиандростеронсулфат (ДХЕАС) и хемоглобин. Резултатите по тези параметри на другите WSE групи зависеха повече от дозата и бяха по-добри от тези на плацебо за средните нива на кръвна захар на гладно, липиди и риск от сърдечни заболявания. Участниците и отказалите се не докладваха за нежелани странични ефекти. По тази причина проучването предлага доказателства, че приемът на WSE значително понижава почустваемите и биохимичните индикатори на стрес без нежелани странични ефекти.

Ключови думиWithania somniferaанти-стрес, уиданолиди, ситоиндосиди, кортизол, С-реактивен протеин.

Въведение: Стресът е съществен компонент в съвременния живот и причинява негативни физиологични състояния като намалена мозъчна дейност, лоша глюкозна и липидна хомеостаза, слаба имунна система, сексуални смущения, образуване на язви и промени в нивата на кортизол и дехидроепиандростеронсулфат (ДХЕАС)¹. Разработването на начини за поддръжка и лечение, които контролират симптомите на стреса с минимални нежелани ефекти, биха били от голяма полза.

Withania somnifera Dunal (от сем. Картофови) (WS) по традиция се използва в Азия за безопасно управление и лечение на стреса. Познато като ашваганда, индийски гинсенг и зимна череша, то принадлежи към групата на расаяна („витализатор”) – лечебни растения, които стабилизират и ревитализират системните функции на организма. Медицината на Аюрведа твърди, че то има анти-стрес адаптогенен ефект – понижава стреса и спомага за здраве и дълъг живот, като засилва имунната система, спира преждевременното остаряване, възстановява хомеостазата и увеличава устойчивостта на негативни околни фактори.2-4 Все пак, лечебното му въздействие върху хронично стресирани индивиди никога досега не е било оценявано чрез рандомизирано контролирано клинично проучване.

Смята се, че няколко биоактивни елементи, включително уиданолидни гликозиди (ситоиндосиди) и уиданолидни агликони, са причината за лечебните качества на WS.5,6 Традиционната медицина използва корени от диви растения7 на прах, които не съдържат голям брой биоактивни елементи.5Култивираните WS се различават от дивите8 и съдържат повече биоактивни елементи.5,9Разработени са и методи за допълнителна концентрация на биоактивните елементи в стандартизираните екстракти (WSE).9

Целта на това проучване бе да изследва въздействието на WSE върху чустваеми и биохимични индикатори на стрес и безпокойство, и риск от сърдечносъдови заболявания при хронично стресирани възрастни, и да оцени поносимостта към WSE.

Материали и методи: Това двойно сляпо, рандомизирано, контролирано с плацебо проучване бе проведено от ноември 2004 до октомври 2006 в Централния институт за проучвания (Аюрведа), Министерство на здравеопазването и семейното благополучие, Бидхан Нагар, Калкута, Индия (ЦИП) в съответствие с препоръките за добра клинична практика на Световната здравна организиция и Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация.10,11 Етичният комитет на ЦИП одобри протокола. Пациентите, диагностицирани като стресирани в клиниката на ЦИП, бяха оценени клинично (кръвно налягане, пулс в покой, рефлекси и неврологично и психологично състояние) и попълниха въпросник, определящ сериозността на симптомите на стрес (умствени, настроение и поведение) според бенгалска версия на модифицираната скала за безпокойство на Хамилтън (mHAM-A).12,13

Във въпросника пациентите оценяват симптоми на безпокойство (умора, изчервяване, потене, загуба на апетит, главаболие, мускулна болка, чувство на обреченост, сърцебиене, суха уста, безсъние, забравяне, раздразнителност и невъзможност за концентрация) чрез 5-степенна скала (0 = няма симптоми, 1 = понякога, 2 = слаби, 3 = умерени, 4 = силни). Общият резултат бе получен при събиране на стойностите на всеки въпрос.

Мъже и жени от 18 до 60 години с резултат от 24 до 42 по mHAM-A  бяха избрани да участват. Не бяха допуснати пациенти със съпътстващи тежки физически заболявания или под анти-стрес лечение (антидепресанти, анксиолитици), настоящо или по време на предишния месец. Тренировки и лекарства за понижаване на липиди, кръвно налягане и кръвна захар не се счетоха за причина за изключване или отклонение в проучването, тъй като само двама участника (1,5 %) взимаха такива лекарства (за високо кръвно налягане) и те бяха разпределени произволно в различни групи. Участниците предадоха писмени информирани съгласия на английски и бенгалски, местния език, и бяха произволно разделени от компютър в 4 групи: 125 мг WSE веднъж на ден, 125 мг WSE два пъти на ден, 250 мг WSE два пъти на ден и плацебо.

WSE, използван за това проучване (Сенсорил® („Натреон Инк.”, Ню Брънсуик, Ню Джърси) и Есентра® („НутраДженезис”, Братълборо, Върмонт)), бе извлечен от генетично еднороден хепотип, богат на уидаферин А и уиданолидни гликозиди, култивиран в централните и северните провинции на Индия. Корените и листата от WS бяха преработени с метод на основата на вода и оценени чрез тънкослойна хроматография, сравнена със стандартни показания (CAMAG Linomat V апликатор, CAMAG TLC скенер, WinCats софтуер версия 1.3.4, CAMAG, ул. „Зоненмат”, Мутенц, Швейцария) в съответствие с патент 6,713,092 на Съединените Щати. WSE, използван в проучването, имаше стандартизиран състав от минимум 8 % уиданолидни гликозиди и 32 % олигозахариди, и максимум 2 % уидаферин А.

WSE (125 или 250 мг) плюс екципиенти или само екципиенти (плацебо) бяха сложени в твърди желатинови камсули, еднакви на размер, форма, цвят (матово бяло) и текстура. Участниците получиха 2 шишенца с капсули и им беше казано да пият по една от шишенце 1 преди обяд и една от шишенце 2 преди вечеря в продължение на 60 дни. Участниците в група „125 мг WSE веднъж на ден” приемаха капсула от 125 мг WSE преди обяд и плацебо преди вечеря. Участниците в другите групи приемаха две еднакви капсули (съответстващи на името на групата, напр. „плацебо” групата приемаше 2 капсули плацебо и т.н.) всеки ден. На всяко от четирите си посещения участниците получаваха капсули за 15 дни. Следването на инструкциите се проверяваше като се преброяваха оставащите капсули по време на всяко посещение и в края на проучването. Информация за поносимостта (т.е. нежелани ефекти от лечението) биваше получавана чрез задаване на въпроси и прегледи на участниците по време на всяко посещение.

Чувството на стрес и на безпокойсто биваха оценявани като сбор от резултатите от mHAM-A  въпросник в дните 0, 30 и 60. За измерване на биохимичните маркери на стрес и безпокойство, участниците постеха вечерта преди посещенията в дните 0 и 60, за да се избегнат разлики през деня (особено в нивото на кортизол). Кръвни проби (6 – 10 мл)  се слагаха във вакютейнерни тубички („BD Vacutainer Systems Medical Supplies”, Плимът Девън, Великобритания) между 9 и 11 ч сутринта, съхранявани при 4°C и анализирани за нива на кортизол, дехидроепиандростеронсулфат (ДХЕАС), С-реактивен протеин (СРП), кръвна захар на гладно (КЗГ), общ холестерол (ОХ), триглицериди (ТГ), холестерол и липопротеидни комплекси с ниска плътност (ЛКНП-Х), холестерол и липопротеидни комплекси с много ниска плътност (ЛКМНП-Х), холестерол и липопротеидни комплекси с висока плътност (ЛКВП-Х) и хемоглобин в лаборатория (Фондация за диагностика проучвания „Дойен”, бул. „Бупен Босе” 59, 700004 Калкута), акредитирана от Националния акредитационен борд за тестващи и отчитащи лаборатории, Департамент по наука и технология, правителство на Индия. Също така бяха измервани пулса и кръвното налягане.

Разликата в резултатите бе получена чрез делене на стойностите за 30 дни от началото, 60 дни от началото и 60 дни за 30 дни за всяка променлива поотделно и за всички като цяло. След това резултатите на отделните групи бяха сравнени чрез еднофакторен дисперсионен анализ след сравнение на трите групи с плацебо групата чрез метода на най-малките значими разлики. Разликите в процентите бяха отразени като средните стойности на ден 0 и на фазите на лечение делени на началната фаза умножени по 100. Съотношенията на риска от сърдечносъдови заболявания (ОХ:ЛКВП-Х и ЛКНП-Х:ЛКВП-Х) бяха пресметнати като ОХ делено на ЛКВП-Х и ЛКНП-Х делено на ЛКВП-Х. Стойности между 3,5 и 5 за ОХ:ЛКВП-Х и между 1,1 и 3,6 за ЛКНП-Х:ЛКВП-Х индикират среден риск от развитие на сърдечносъдово заболяване.15 Изчисление на размера на пробите не бе направено за това проучване. Р < 0,05 се считаше за статистически важно.

Резултати: От 160 подходящи участници 130 (95 мъже, 35 жени, средна възраст: 39,8 години) започнаха проучването (табл.1 – начални демографски и клинични характеристики на участниците) и 32 (26 мъже, 6 жени) се отказаха (група 125 мг WSE веднъж на ден – 11, група 125 мг WSE два пъти на ден – 5, група 250 мг WSE два пъти на ден – 1, плацебо група – 15). Причини за прекъсване: неспазване на протокола – 6, неспазващи сроковете – 10, лекарско предписание – 4, липса на ефективност – 12. Това (и фактът, че липсата на ефективност е причината за най-много отказали се) е нормално за клинични проучвания и в рамките на професионално признати граници.16Тъй като отказалите се не бяха включени в крайния анализ, последва анализ според протокола и не беше извършен планирани-за-лечение анализ.

Участниците във всички WSE групи почувстваха подобрено благосъстояние в ден 30 и 60 (фиг. 1). Група 125 мг веднъж на ден отчете значително понижение (Р<0.001) на средните mHAM-A стойности от началото (29,9) до ден 30 (18,1 – 39,5 %) и до ден 60 (11,3 – 62,2 %) в сравнение с плацебо групата, която не показа значителна промяна в споменатите стойности по време на проучването. Средните mHAM-A стойности на другите WSE групи се понижиха повече от групата 125 мг веднъж на ден в съответствие с дозата. Средните mHAM-A стойности на плацебо групата в началото – 27,6 бяха по-ниски от тези на WSE групите (29,2 – 29,9), но не значително. Средните резултати от mHAM-A въпросника също значително се понижиха(Р<0,001) в ден 30 и 60 за всички WSE групи в сравнение с плацебо групата (табл. 2).

Средните стойности (SD) на биохимичните и клиничните параметри за всяка група са отразени в табл. 3 и 4. За времето между началото и ден 60 в група 125 мг WSE Не бе отбелязана значителна разлика в стойностите на нито един биохимичен или клиничен параметър между ден 0 и ден 60 в плацебо групата. Освен това нито един участник или отказал се не почувства нежелани ефекти или симптоми на абстиненция независимо от дозата и честотата на прием.веднъж на ден в сравнение с плацебо групата значително се понижиха (Р<0,05) средните нива на кортизол (- 14,5 %), ЛКМНП-Х (- 8,9 %) систолично КН (- 1,6 %), диастолично КН (- 5,6 %) и (Р<0.001) СРП (- 31,6 %), пулс (- 6,0 %), се повишиха значително нивата на ДХЕАС (13,2 %) и хемоглобин (6,3 %). За същия период другите групи имаха още по-добри резултати от група 125 мг WSE веднъж на ден по тези параметри в съотношение с дозата. Освен това група 125 мг WSE два пъти на ден имаше значително (P<0.05) по-големи понижения в сравнение с плацебо групата в средните нива на КЗГ (- 4,7 %), ОХ (- 7,0 %), ТГ (- 9,5 %) и ЛКНП-Х (- 9,0 %). Група 250 мг WSE два пъти на ден имаше сходни или по-добри резултати в сравнение с група 125 мг WSE два пъти на ден  в средните нива на КЗГ, ОХ , ТГ и ЛКНП-Х и значително (Р<0,001) увеличение в сравнение с плацебо групата в средните нива на ЛКВП-Х (17,3 %). Стойностите за риск от сърдечносъдови заболявания, които бяха високи за всички групи в началото, се понижиха значително (Р<0,05)  в двете WSE групи с по-голяма доза в сравнение с плацебо групата (данните не са отразени).

Таблица 1

таблица 1

Таблица 2

таблица 2

Дискусия: В последните десетилетия бяха проведени няколко проучвания върху химичните елементи на WS и неговите биологични качества, най-вече с прах (или нестандартизирани екстракти) от корените на диви растения. Експерименталните изследвания на WS прецениха неговите анти-стрес19, антиоксидантни20, имунномодулиращи21,22, анти-ракови23, анти-туморни24, предпазващи сърцето25, анти-остеоартрит26 и забавящи стареенето27 свойства. Нашето проучване е първото, което изследва лечебното въздействие на стандартизиран WSE върху хора чрез съвременни клинични проучвания.

Нашите открития, че WSE понижава чувството на стрес и на безпокойство при всички тествани дози, подкрепят традиционните разбирания, че WS има анти-стрес адаптогенно въздействие. Всички WSE групи демонстрираха подобрение по mHAM-A скалата за стрес и безпокойство в ден 30 и 60 в резултат на това, че пациентите чувстваха по-малко умора, изчервяване, потене, загуба на апетит, главаболие, мускулна болка, чувство на обреченост, сърцебиене, суха уста, безсъние, забравяне, раздразнителност и невъзможност за концентрация. Плацебо групата не отчете промени по mHAM-A скалата по време на проучването. Чувството, че лечението не им помага, може би е причината за големия брой отказали се в тази група. Тук 9 участници прекъснаха заради липса на ефективност, в сравнение с 3 са всички WSE групи общо (данните не са отразени).

Таблица  3

таблица 3

Лечебните свойства на WSE се дължат, поне от части, на ефекта му върху оста хипоталам-хипофиза-надбъбречна жлеза – регулиращ концентрацията на кортизол.28 Връзката между адаптогенното въздейстие и кортизола е била описвана и преди.29 Всъщност, средната концентрация на кортизол в трите WSE групи, макар и в нормата в течение на проучването, се понижи между ден 0 и ден 60. При индивиди с нормален циркаден ритъм, концентрацията на кортизол е висока в сутрешните часове и се понижава следобед, като е най-ниска около 11 ч вечерта14. Един от ефектите на хроничния стрес е повишената концентрация на кортизол в следобедните часове28 . Приемът на WSE може би ще уравновеси това повишение при индивиди под стрес, макар и да са необходими по-нататъчни проучвания, които да потвърдят това предположение.

Фигура 1

фигура 1

Много видове физически и емоционален стрес, особено хроничните, понижават нивото на концентрацията на ДХЕАС, което може да бъде използвано като маркер на стрес.30 По време на това проучване, групите, лекувани с WSE, демонстрираха повишение в концентрацията на ДХЕАС в сравнение с плацебо групата до края на изследването. Нормализиращото свойство на WSE вероятно се държи на неврозащитните качества на уиданолидните гликозиди и уидаферин А, които спомагат за понижение на генерираните реактивни форми на кислорода в различни части на мозъка.22,31-33

Установено е, че хроничният стрес е придружен от по-високи от нормалното нива на СРП, маркер за възпаление, който е свързан повишен риск от хронични заболявания.34  По време на това проучване, приемът на WSE във всички дози и честоти доведе до понижаване на концентрацията на СРП, сочейки, че възпалението вероятно е спаднало у членовета на всички WSE групи. Приемът на корен на прах от WS намаля възпалението при животни.35 Заедно тези резултати показват, че употребата на WSE може да спомогне за намаляване на риска от хронични заболявания, идея, която заслужава по-нататъчни проучвания.

Таблица 4

таблица 4

Установено бе и понижаване на кръвната захар на гладно при двете WSE групи с висока доза. Този резултат вероятно съпътства отразеното понижение на кортизолните нива. Кортизолът е глюкокортикоиден хормон, изпълняващ няколко функции, сред които и регулация на нивата на кръвната захар.36

Заключение:Това проучване установи, че приемат на стандартизиран WSE при три дозировки (125 мг веднъж на ден, 125 мг два пъти на ден и 250 мг два пъти на ден) понижи чувството на стрес и на безпокойство, концентрацията на кортизол и на СРП, пулса и кръвното налягане, и увеличи концентрацията на ДХЕАС при хронично стресираните участници в проучването. Дозировките от 125 мг два пъти на ден и 250 мг два пъти на ден също подобриха нивата на кръвна захар на гладно и липидните профили при участниците в тези групи. При тях се подобриха и стойностите за риск от сърдечносъдове заболявания. Макар и 25 % отказали се да са променили отчасти резултатите, наблюдаваните зависими от дозата съществени тенденции при повечето променливи подкрепят тезата, че дневният прием на WSE ще помогне на хора, страдащи от въздействието на стреса и безпокойството, без никакви нежелани ефекти.

Free PageRank Checker