Клинично изследване на екстракт от Цисус Synetrim® CQ (CQR-300)

Клинично изследване на екстракт от Цисус  Synetrim® CQ (CQR-300)
ПРЕВЕДЕН ТЕКСТ                                          Изтегли оригиналния текст (PDF на англ. език)

Ефектът на Cissus  quadrangularis  (CQR-300)  и Цисус формула (CORE) върху затлъстяване и причинен от затлъстяване окислителен стрес

Юлиус Е. Обен, Дамарис Мандоб Ениеге, Джайлс И. Фоумконг, Ив В. Суконтоуа и Габриел А. Агбор

Резюме.

Цел: Обикновено затлъстяването се свързва с усложнения при липидния метаболизъм и окислителен стрес. Целта на това изследване е да сравни ефекта на патентован екстракт от Cissus  quadrangularis  (CQR-300) с този на патентована формула, съдържаща CQR-300 (CORE), върху тегло, липиди в кръвта и окислителен стрес при хора с наднормено тегло и затлъстяване.

Методи: Първата част от проучването изследва in vitro антиоксидантните свойства на CQR-300 и CORE с три различни метода, а втората част беше двойно сляпо, контролирано с плацебо проучване с първоначално 168 човека с наднормено тегло и затлъстяване (38.7% мъже; 61.3% жени; на възраст 19-54), от които 153 завършиха проучването. Всички участници получаваха две дози на ден CQR-300, CORE или плацебо и им беше казано да поддържат нормалното за тях ниво на физическа активност. В началото и в края на проучването бяха направени антропометрични измервания и бяха взети кръвни проби.

Резултати: CQR-300, както и CORE демонстрираха антиоксидантни свойства in vitroТе действаха и като in  vivo антиоксиданти, водещи до значитилно (p<0.001) понижаване в плазмени TBARS и карбонилни групи. CQR-300 и CORE причиниха заначително намаляване на теглото, телесните мазнини, общ холестерол, LDL холестерол, триглицериди и кръвна захар на гладно по време на проучването. Тези промени бяха придружени от значително повишение в нивата на HDL холестерол, плазмени 5-HT и креатинин.

Заключение: CQR-300 (300 мг на ден) и CORE (1028 мг на ден) станаха причина за значителни понижения в теглото и глюкозата в кръвта и в същото време понижиха липидите, подобрявайки факторите за риск от сърдечносъдови заболявания. Повишението в нивата на плазмени 5-HT и креатинин за двете групи предполага механизъм за контролиране на апетита и спомагане за натрупването на мускулна маса чрез Cissus  quadrangularisи така подкрепя клиничните данни за отслабване и по-здрава сърдечносъдова система.

 Предистория:

По целия свят се увеличават случаите на затлъстяване при възрастните и децата. Проблемът, който преди се смяташе, че засяга само развитите страни, вече достигна и до развиващите се. Усложнения, свързани със затлъстяването, придружават тази епидемия, сред които сърдечносъдови заболявания, удар, депресия и диабет тип 2, бързо разпространяващи се в бедни и средно богати държави, където инфекциозните болести и недохранването досега доминираха [1]. Затлъстяването е един от главните фактори за метаболитен синдром [2,3,4,5,6]. Съществуването на тези метаболитни синдроми заедно (хипергликемия, дислипидемия и хипертензия у един човек) е нарастващ медицински проблем в индустриализираните държави [6,7,8,9]. Беше докладвано, че затлъстяването може да причини окислителен стрес в организма и че повишението на окислителен стрес в натрупаните мазнини е причина за дерегулация на адипоцитокини и развитие на метаболитен синдром [6]. Показано е, че окислителният стрес има роля в процеса на атерогенеза[10], исхемична болест на сърцето [11], затлъстяване [6], метаболитен синдром или синдром Х, диабет [12,13], както и имунодефицит [14]. Все пак, устойчивостта на тъканите на окислителен стрес е засилена чрез антиоксидантни съединения, които могат да присъстват в хранителния режим [15]. Антиоксидантите са демонстрирали ефективност и в ограничаването на окисляването на LDL и почистване на свободни радикали и реактивни типове кислород in vitro [16,17,18,19,20]. Тези съединения присъстват в плодове и зеленчуци с естествени антиоксиданти и е известно, че забавят развитието на атерогенеза.

Cissus  quadrangularis  (Linn) се използва от обикновените хора в Индия за спомагане на възстановяването на счупени кости. В медицината на Аюрведа се е познато като лекарство за засилване обмяната на веществата, противоглистно, за диспепсия, тоник за храносмилане, аналгетично средство за заболявания на очите и ушите, и за лечение на нередовна менструация и астма. В Камерун цялото растение се използва за хидратация, а екстакти от листата, стъблата и корените – за различни болести. По-ранни доклади дават сведения за употребата на C.quadrangularis  в контрол на затлъстяване и усложнения, свързани с метаболитен синдром [21], и за неговата антиоксидантна и пречистваща свободните радикали активност in vitro [22,23]. В днешно време различни формули съдържат екстракти от Cissus quadrangularis в комбинация с други съединения за управление на теглото и затлъстяването, и услужнения, причинени от тези състояния, особено метаболитен синдром (синдром Х). Фитохимичните анализи на Cissus quadrangularisразкриха, че то има високо съдържание на аскорбинова киселина, каротен, анаболитни стероидни субстанции и калций. Стъблото съдържа две асиметрични тетрациклични тритерпеноиди и две стероидни съединения. Докладвано е и за присъствието на ß-ситосрерол, β-амирин,  β-амирон  и  флавоноиди  (кверцетин) [24,25], всички те потенциално имат резлични метаболитни и физиологични ефекти.

Въпреки, че различни употреби на Cissus quadrangularis са били изследвани [26,27], антиоксидантният потенциал на различни формули с Cissus quadrangularis не е бил оценен за окислитен стрес, причинен от затлъстяване. По тази причина настящето проучване бе извършено сCissus  quadrangularis формула (CORE) и CQR-300 (стандартизиран екстракт от Cissus  quadrangularis2,5 % кето-стероиди и 15 % разторими растителни фибри).

 Методи

Това проучване бе одобрено от Националния етичен борд на Камерун. Целта, вида и потенциалните рискове от проучването бяха обяснени на всички участници, които дадоха писменото си съгласие преди началото. Проучването беше извършено в съответствие с Декларацията от Хелзинки (версията от 1983 г.)

 Проби

CORE (табл. 1) беше поръчан от „Soy Labs, LLC.”, Феърфийлд, Калифорния, САЩ;. CQR-300, стандартизиран екстракт от Cissus quadrangularis, съдържащ 2.5% кето-стероиди и  15%  разтворими растителни фибри  („Gateway  Health  Alliances,  Inc”,  Феърфийлд,  Калифорния, САЩ).

 In vitro антиоксидантен потенциал на CORE формула и CQR-300

CORE и CQR-300 бяха разтворени в киселинен метанол, приготвен по описанието на Агбор и съавтори [19] за антиоксидантното in  vitro проучване. Бяха използвани три метода за определяне на антиоксидантен потенциал: Фолин (съдържание на полифенол), FRAP (ferric reducing antioxidant power) (антиоксидантна сила), 1,1-дифенил-2-пикрихидразил (ДФПХ, почистване на радикали).

Съдържание на полифенол – Реактивът Фолин-Циокалтелу („Sigma Chemical Co.”, Сейнт Луис, Монтана, САЩ) беше използван, за да се определи концентрацията на полифенол като мярка за антиоксидантния потенциал на CORE и CQR-300. Реактивът беше разреден 10 пъти преди употреба, както е описано от Сингълтън и съавтори [28]. Абсорбацията беше измерена при 750 nm (Genesys Spectronic 20).

Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) беше измерена според описанието на Бензи и Стрейн [29]. На кратко, 2000 μл прясно направен FRAP реактив (10 части 300 mM ацетатен неутрализатор (pH 3.6), 1 част 10 mM TPTZ (Сигма, в 400 mM HCL) и 1 част 20 mM феричен хлорид). След първоначална инкубация от 15 минути при 37°C, абсорбацията беше измерена при 593 nm.

Потенциал за почистване на 1,1-дифенил-2-пикрихидразил (ДФПХ) оцени способността на екстрактите да почистват свободните радикали. 20 μл от екстракта бяха прибаване към 2 mл метанов разтвор на ДФПХ (0.3 mM) и беше оставено на тъмно за 30 минути. Екстрактът беше заменен с метанол за контролния тест и като стандарт беше използван катехин. Абсорбацията беше измерена при 517 nm, а антиоксидантното съдържание и процент на ограничане беше изчислено по описанието на Йен и Дъ [30].

Измерванията от трите описани по-горе методи бяха направени в три екземпляра.

 In vivo проучване

Участници

Общо 168 участници с наднормено, нормално тегло и със затлъстяване, на възраст между 19 и 50 години бяха избрани от група, отговорила на радио и плакатна обява. Индексът на телесната им маса (ИТМ) варираше от 25.0 до 48.7, а теглото от 70.6 до 142 кг. След преглед, който включваше измерване на кръвното налягане, участниците с необичайно високи нива на клъвната захар на гладно, бременни и кърмещи, както и тези, които приемаха каквито и да било лекарства за отслабване, бяха изключени от проучването. Бяха изключени и тези участници с интензивни фитнес програми, болестни състояния, засягащи нивото на липидите или проблеми с алкохола и наркотиците. Общо 153 участника останаха до края на проучването, 15 се отказаха по лични причини (7 се преместиха или трябваше да пътуват, 4 решиха, че са отслабнали достатъчно, а 4 се лекуваха от малария и бяха изключени преди края на проучването).

Протокол на проучването

Проучването беше двойно сляпо, контролирано с плацебо, с 168 участници с наднормено, нормално тегло и със затлъстяване, от двата пола (на възраст между 19 и 50 години), разпределени както е посочено в табл. 2. Участниците, които бяха на нормален хранителен режим или такъв с по-малко калории (2100 Kcal/ден), получаваха по две дози на ден капсули CORE в продължение на 8 седмици и CQR-300 или плацебо в продължение на 6 седмици. Капсулите бяха еднакви по форма, цвят и вид, и нито участниците, нито изследователите знаеха каква капсула е получена. Страничните ефекти биваха отчитани на всяко посещение. Теглото и процент мазнини бяха премерени след 12-часов пост с кантар Tanita™. Височината беше измерена с ръстомер до най-близките 0.5cm. Кръвните проби бяха взети в началото и в края на проучването след 12-часов пост в хепаринизирани тубички за измерване на окисляване на LDL (TBARS) [31], съдържание на протеин карбонил [32], общ холестерол, триацилглицерол, HDL-холестерол,  LDL-холестерол и глюкоза (холестерол  Infinity, триглицерид  Infinity, EZ HDL™  холестерол, EZ  LDL™  холестерол, глюкоза Trinder) от „SIGMA Diagnostics”. Сератонинът беше измерен с метод за ензимно имунно проучване (Serotonin  EIA  kit,  BioSource  Europe  S.A, Белгия), креатининът – чрез модификация на метода но Бартълс и съавтори [33], а MДA – по стандартен метод [34].

 Статистически анализи

За статистически анализ беше използван Статистически пакет за социалните науки (СПСН) [35] софтуер. Данните бяха представени ±  SD. Статистическите разлики между пробите бяха оценеии с Student’s  t-тест за нормално разпределение и с Ман-Уитни тест за не-нормално разпределение, след като ANOVA тестовете във всички групи показаха, че има значителни разлики. Paired Student’s  t-тест беше направен на началните и крайните резултати на всички групи.

Резултати

In vitro антиоксидантен потенциал на CORE формула и CQR-300

In vitro антиоксидантният потенциал на CORE беше значително (p<0.01) по-висок от този на CQR-300, независимо от използвания метод или анализ. Като се има предвид композицията на CORE (табл. 1), е много вероятно другите компоненти да действат синергично с екстракта на Cissus quadrangularis(табл. 3).

Табл. 4 представя ефекта на CORE и CQR-300 върху параметри на окислителния стрес (TBARS и карбонили). CORE беше по-ефективен при понижаване на окислителния стрес от CQR-300, понижението беше по-очевидно в групата с намален прием на калории. Той значително (p<0.01) намали образуването на TBARS и карбонили в сравнение с CQR-300.

 Ефект на CORE и CQR-300 върху теглото

Участниците със затлъстяване, приемащи CQR-300 (300 мг на ден), изпитаха значително (p<0.05) по-голямо понижение на теглото в сравнение с тези, приемащи плацебо (табл. 5). Това кореспондира с 5,4 % редукция на ИТМ. CORE имаше по-значителен (p<0.01) ефект (8,5 % понижение при участници с намален прием на калории) върху теглото в сравнение с CQR-300. Нямаше значителна промяна в теглото при участници на плацебо по време на проучването.

Табл. 6 представя ефекта на CORE и CQR-300 върху нивата на липиди в кръвта и кръвна захар на гладно. При участници с намален прием на калории 6-седмичната употреба на CQR-300 намали общия плазма холестерол с 18,0 %, LDL-холестерол с 29,0%, трицилглицерол с 21,7 % и кръвна захар на гладно с 14,6 %. Лечението увеличи и концентрацията на HDL-холестерол с 21,1 %. От друга страна, CORE (група 3) намали общия плазма холестерол с 26,0 %, LDL-холестерол с 32,4%, трицилглицерол с 28,0 % и кръвна захар на гладно с 16,1 %. Формулата CORE увеличи и концентрацията на HDL-холестерол с 43,0 %. Тези промени не бяха толкова очевидни при участници с нормален хранителен режим.

Ефектът на CORE и CQR-300 върху нивата на малондиалдехид (МДА), серотонин и креатинин е представен в табл. 7. CQR-300 значително (p<0.05) намали концентрацията на плазма МДА. Ефектът беше придружен от леко увеличение на концентрацияна на МДА в урината. CQR-300 също значително (p<0.05) увеличи концентрацията на плазма 5-HT с 53,3 % и плазмен креатинин с 23,5 %. Имаше увеличение с 17,0 % на 5-HT в плацебо групата, а CORE (група 3) демонстрира 39,1 % увеличение. Като такива, резултатите за 5-HT и креатинин бяха значително (p<0.05) по-ниски за CORE, отколкото за CQR-300.

 Дискусия:

Ролята на антиоксидантите от натурални продукти в дегенеративните заболявания е предмет на повече интерес в изследванията на натурални продукти. По време на това проучване оценихме антиоксидантния потенциал на CORE и CQR-300 върху окислителен стрес в следствие на затлъстяване. Главното растение и в двете е Cissus  quandrangularis. Формулата имаше по-висок in  vitro антиоксидантен потенциал от CQR-300, независимо от мотода на изследване. Високиятантиоксидантен потенциал на CORE вероятно се дължи на състава му. Той съдържа няколко чаени полифеноли и селений, които са потенциални антиоксиданти, и така спомагат антиоксидантния потенциал на главната съставка във вормулата (Cissus  quandrangularis). От друга страна, CQR-300 е стандартизиран екстракт на Cissus  quandrangularis без добавени антиоксиданти.

Затлъстяването може да причини окислителен стрес на организма, а повишеният окислителен стрес в натрупаните мазнини е една от причините за дерегулация на адипоцитокините и развитие на метаболитен синдром [6]. Окислителният стрес играе важна роля в патогенезата на различни заболявания [36]. С цел да открием дали окислителния стрес е повишен при участници със затлъстяване, измерихме липидното перокисляване (което представлява плазма TBARS) и карбонилните съединения като маркери на окислителна повреда, свързана с ИТМ. Високото съдържание на плазма TBARS и карбонилни съединения беше индикатор на окислителен стрес при участниците с наднормено тегло и затлъстяване. Тези концетрации бяха значително (p<0.01) понижени след лечение, където CORE беше по ефективен от CQR-300. Тези проби могат да функционират чрез два механизма: или чрез почистване на свободните радикали за намаляване на окислителен стрес, или чрез почистване на плазмата от продуктите, които сами по себе си са потенциални окислители. Тези дейности могат да се припишат на полифенолите, участващи и в двете формули.

Употребата на CORE и CQR-300 по време на проучването доведе до значително понижение на теглото и ИТМ на участници със затлъстяване. Това понижение беше подобно на наблюдаваното при проучвания със растения от рода Цисус [21], сибутрамин за 1 година [37] и орлистат за 6 месеца или 1 година [38,39]. Понижението на ИТМ беше придружено то увеличение на HDL-холестерол и подкрепя по-ранен доклад, който показа обратнопропорционална връзка между ИТМ и HDL-холестерол, последният водещ довъзможни ползи за хора с наднормено тегло и затлъстяване [40,41]. Увеличението на концентрацията на HDL-холестерол и понижение на концентрацията на LDL-холестерол може да доведе до понижение на атерогеничността и така до значително по-нисък риск от коронарна болест на сърцето [42]. (54 % понижаване на риска за 0,6 mmol/л понижение на холестерола) [43] Понижение на нивото на кръвната захар на гладно и на МДА беше докладвано преди за отслабване при пациенти със затлъстяване [39]. Това наблюдение може да бъде свързано с увеличение на циркулиращите креатинин и серотонин по време на осемте седмици на проучването. Известно е, че серотонинът има благоприятен ефект върху настроението и апетита, проблеми при хората, страдащи от затлъстяване. Няколко по-ранни проучвания [44,45] показват директна връзка между нивото на серотонин и отслабването. От друга страна, покачването на креатинин е паралелно с увеличаването на гладка мускулна маса и възможно намаляване на телесни мазнини.

Заключение

CORE и CQR-300 (300 мг на ден) станаха причина за по-значителна загуба на тегло, отколкото плацебо при индивиди със затлъстяване по време на проучването. Това беше придружено от значително подобрение на липидните профили, кръвната захар и серотонина при пациентите. Те могат да имат допълнителни свойства като антиоксиданти срещу окислителен стрес при индивиди със затлъстяване. И така, CQR-300 както и CORE притежават антиоксиданти свойства и свойства за почистване на свобидните радикали, които могат да се използват при метаболични и други физиологични усложнения, където има повишение на окислителния стрес.

Тези нови открития заслужават по-нататъчно изследване на активните фитохранителни съставки наCissus  quadrangularis и потенциала на неговите новооткрити ползи за отслабване и здрава сърдечносъдова система.

Заслуги на авторите

ЮО измисли, огранизира и координира проучването, и написа първия вариант на ръкописа; ДМ и ДжФ работиха по аналитичната част; ИС направи аналитичните и статистическите анализи на данните; ГА участваше в дизайна и редакцията на ръкописа.

Всички автори прочетоха и одобриха ръкописа.

 Благодарности

LNNB благодари на „Soy Labs” (Феърфийлд, Калифорния, САЩ) за предоставяне на цисус формулата (CORE)  и  AlbumaSoy™ и на „Gateway  Health  Alliances  Inc.” (Феърфийлд, Калифорния, САЩ) за приготвяне и предоставяне на екстракта от Cissus  quadrangularis (CQR-300).

 Използвани източници

 Табл. 1 Подробен състав на цисус формулата (CORE).

таблица 1

Табл. 2 Разпределение на участниците по групи. Номерът в скоби съответства на участниците, чиито измервания бяха направени по време на проучването.

таблица 2

Табл. 3 In  vitro  антиоксидантен капацитет  на CORE  и CQR-300  (мг  еквивалент на катехин/ гр сухо тегло) чрез методите FRAP, Фолин и ДФПХ.

таблица 3

Табл. 4 Ефект на екстрактите CORE  и CQR-300 върху концентрацията на TBARS и карбонили.

таблица 4

Табл. 5 Ефект на CORE  и CQR-300 върху тегло, ИТМ и телесни мазнини.

таблица 5

Табл. 6 Ефект на CORE  и CQR-300 върху липиди в кръвта и кръвна захар на гладно.

таблица 6

Табл. 7 Ефект на CORE  и CQR-300 върху нивата на МДА в плазма и урина, 5-HT и плазмен креатинин.

таблица 7

Free PageRank Checker