КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 Клинични изследвания на продуктите от серия "Отслабване"
 

100% клинично доказани нутрацевтици !

1.   Клинично изследване на WellTrim® IG (IGOB131®) Африканско манго

IGOB131®-нов екстракт от семената на западноафриканското растение Irvingia gabonensis,значително намалява теглото и подобрява метаболитните параметри при хора с наднормено тегло по време на рандомизирано двойно сляпо контролирано с плацебо проучване.

Свързани продукти с това изследване:     •WellTrim® iG•      •Welltrim® ULTIMA•     •Synetrim® Pro 300•

 Преведен текст на изследването Оригинален текст (PDF на англ. език)

2.   Изследване In vitro на WellTrim® IG (IGOB131®) Африканско манго

Инхибиране на адипогенезата от екстракт от семена на Irvingia gabonensis (OB131), опосредствено чрез намаляване на PPARgamma и лептиновите гени и увеличаване на адипонектиновия ген.

Свързани продукти с това изследване:        •WellTrim® iG•     •Welltrim® ULTIMA•         •Synetrim® Pro 300•

 Преведен текст на изследването Оригинален текст (PDF на англ. език)

3.   Клинично изследване на Synetrim® Pro 300-Африканско манго + Цисус

Употреба на комбинацията от Cissus quadrangularis и Irvingia gabonensis за поддържане на отслабването: двойно сляпо, контролирано с плацебо проучване.
 
Свързани продукти с това изследване:          •WellTrim® iG•      •Welltrim® ULTIMA•     •Synetrim® Pro 300•

 Преведен текст на изследването Оригинален текст (PDF на англ. език)

4.   Клинично изследване на екстракт от Цисус  Synetrim® CQ (CQR-300)

Ефектът на Cissus  quadrangularis  (CQR-300)  и на  Cissus  формула (CORE) върху затлъстяването и причинения от затлъстяване оксидантен стрес.

Свързани продукти с това изследване:          •Synetrim® Pro 300•

 Преведен текст на изследването Оригинален текст (PDF на англ. език)

5.   Изследване In vitro на Екстракт от Цисус  Synetrim® CQ.

Инхибиторни ефекти на извлечени компоненти от Cissus quadrangularis L. върху активността на липаза, амилаза и алфа-глюкозидаза in vitro

Свързани продукти с това изследване:         •Synetrim® Pro 300•

 Преведен текст на изследването Оригинален текст (PDF на англ. език)

6.   Клинично изследване на Sensoril® Trim-екстракт от Ашваганда

Стандартизиран екстракт от Withania Somnifera значително намалява параметрите, свързани със стрес, при хронично стресирани хора: двойно сляпо, рандомизирано, контролирано с плацебо проучване

Свързани продукти с това изследване:            •Welltrim® ULTIMA•

 Преведен текст на изследването Оригинален текст (PDF на англ. език)

Free PageRank Checker